HUISREGELS

 

  • Toegang vanaf 18 jaar en ouder.
  • Het personeel heeft het recht om bezoekers te weigeren of te verwijderen om gelijk welke reden.
  • Elke vorm van diefstal zal direct uitzetting zijn uit de club.
  • Roken is enkel toegestaan in de voorziene rokersruimte.
  • Personen die in het verleden problemen hebben veroorzaakt kunnen de ingang geweigerd worden.
  •  De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen of hun gevolgen. 
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen van eender welke aard.
  • Enkel op Dinsdag en Donderdag is het toegelaten om zonder kledij beneden te zitten, de andere dagen kan dit enkel boven.